Realizacja dokumentacji fotograficznej z wydarzeń „Latające Psy” i „Kulinarna Świętojańska”

Numer umowy SK/1520/MM/125-W/2018
Data podpisania 20.07.2018
Przedmiot zamówienia: Realizacja dokumentacji fotograficznej z wydarzeń „Latające Psy” i „Kulinarna Świętojańska”
Zamawiający: Gmna Miasta Gdyni
Wykonawca: Przemysław Kozłowski
Wartość zamówienia: 1374,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Janowicz
Nr telefonu: 58 668-81-25
E-mail: internet@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 26.07.2018
Data udostępnienia informacji: 26.07.2018