publikacja reklamy promującej miasto w magazynie Świat Wiedzy HISTORIA

Numer umowy SK/168/MM/14-W/2018
Data podpisania 25.01.2018
Przedmiot zamówienia: publikacja reklamy promującej miasto w magazynie Świat Wiedzy HISTORIA
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Wydawnictwo Bauer sp. z o.o., sp.k.
Wartość zamówienia: 3000,01
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 25.01.2018
Data udostępnienia informacji: 21.02.2018