publikacja reklamy promującej miasto w magazynie Forum Pomorskie

Numer umowy SK/1402/MM/115-W/2018
Data podpisania 29.06.2018
Przedmiot zamówienia: publikacja reklamy promującej miasto w magazynie Forum Pomorskie
Zamawiający: Gmina maista Gdyni
Wykonawca: AJF Media Antoni Filipkowski
Wartość zamówienia: 1230
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 27.06.2018
Data udostępnienia informacji: 10.07.2018