Publikacja ogłoszeń prasowych UMG w tytule o zasięgu ogólnopolskim w ciągu roku 2018.

Numer umowy SK/92/MM/8-W/2018
Data podpisania 19.01.2018
Przedmiot zamówienia: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w ciągu roku 2018.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10. 00-732 Warszawa, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, 80-836 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowe
Wartość zamówienia: 150684.20
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: p.jaloszewski@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Omachel-Kwidzińska
E-mail: m.omachel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości / Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 19.01.2018
Data udostępnienia informacji: 24.01.2018