Publikacja ogłoszeń prasowych UMG w tytule o zasięgu lokalnym w ciągu roku 2018

Numer umowy SK/91/MM/7-W/2018
Data podpisania 19.01.2018
Przedmiot zamówienia: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu lokalnym w ciągu roku 2018.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Polska Press Sp. z o.o. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, Oddział w Gdańsku, 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, NIP 522-01-03-609, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000002408
Wartość zamówienia: 147163,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: p.jaloszewski@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Omachel-Kwidzińska
E-mail: m.omachel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości / Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 24.01.2018
Data udostępnienia informacji: 24.01.2018