publikacja logo w kalendarzu

Numer umowy SK/3022/MM/223-W/2018
Data podpisania 21.12.2018
Przedmiot zamówienia: publikacja logo Gdyni w kalendarzu planszowym
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Stowarzyszenie Inicjatywa Arka
Wartość zamówienia: 2000
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 21.12.2018
Data udostępnienia informacji: 28.12.2018