przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji

Numer umowy SK/1523/MM/127-w/2018
Data podpisania 27.07.2018
Przedmiot zamówienia: przygotowanie i przeprowadzenie dwóch prezentacji oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do prezentacji
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Radosław Czerniejewski
Wartość zamówienia: 900
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 27.07.2018
Data udostępnienia informacji: 06.08.2018