przeniesienie praw do materiału zdjęciowego i filmowego Gdyni

Numer umowy SK/1619/MM/136-W/2018
Data podpisania 25.07.2018
Przedmiot zamówienia: przeniesienie praw do materiału zdjęciowego i filmowego Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Sałatowski Marek
Wartość zamówienia: 1300
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 20.07.2018
Data udostępnienia informacji: 08.08.2018