Prowadzenie finału loterii Rozlicz PIT w Gdyni

Numer umowy SK/1161/MM/96-W/2018
Data podpisania 30.05.2018
Przedmiot zamówienia: Prowadzenie finału loterii Rozlicz PIT w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Fundacja ARS NOVA
Wartość zamówienia: 600 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 31.05.2018
Data udostępnienia informacji: 31.05.2018