promocja miasta Gdyni w ramach projektu Hedgehog oraz habitatu Lunares

Numer umowy SK/1637/MM/141-W/2018
Data podpisania 27.07.2018
Przedmiot zamówienia: promocja miasta Gdyni w ramach projektu Hedgehog oraz habitatu Lunares
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Agnieszka Elwertowska
Wartość zamówienia: 1280
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 24.07.2018
Data udostępnienia informacji: 02.01.2019