projekty materiałów promocyjnych miasta

Numer umowy SK/1422/MM/117-W/2018
Data podpisania 03.07.2018
Przedmiot zamówienia: przygotowanie projektów materiałów promocyjnych miasta
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Paulina Rychter
Wartość zamówienia: 1500
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 03.07.2018
Data udostępnienia informacji: 20.07.2018