projekty materiałów promocyjnych

Numer umowy SK/1194/MM/104_w/2018
Data podpisania 06.06.2018
Przedmiot zamówienia: wykonanie projektów materaiłów kampanii dotyczącej bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Media Support Group Sp z o.o.
Wartość zamówienia: 1660,50
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 06.06.2018
Data udostępnienia informacji: 20.06.2018