Produkcja profesjonalnej fotografii reportażowej i portretowej oraz reportażowego materiału filmowego na stronę www.gdynia.pl.

Numer umowy SK/3014/MM/219-W/2018
Data podpisania 19.12.2018
Przedmiot zamówienia: Produkcja profesjonalnej fotografii reportażowej i portretowej oraz reportażowego materiału filmowego na stronę www.gdynia.pl.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: A-TV Michał Puszczewicz, Mosty ul. Szkolna 2E/2, 81-198 Mosty
Wartość zamówienia: 9 840 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Janowicz
Nr telefonu: 58 668-81-25
E-mail: internet@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 28.12.2018