Produkcja profesjonalnej fotografii reportażowej i portretowej na stronę www.gdynia.pl. #2

Numer umowy SK/3008/MM/218-W/2018
Data podpisania 21.12.2018
Przedmiot zamówienia: Produkcja profesjonalnej fotografii reportażowej i portretowej na stronę www.gdynia.pl.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Hura Studio Karol Stańczak,
ul. Kilińskiego 25/7, 80-452 Gdańsk, NIP: 585-143-80-64, REGON: 221542299
Wartość zamówienia: 12 016,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Janowicz
Nr telefonu: 58 668-81-25
E-mail: internet@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 28.12.2018