Produkcja profesjonalnej fotografii reportażowej i portretowej na stronę www.gdynia.pl. #1

Numer umowy SK/3007/MM/217-W/2018
Data podpisania 19.12.2018
Przedmiot zamówienia: Produkcja profesjonalnej fotografii reportażowej i portretowej na stronę www.gdynia.pl.
Zamawiający: Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 5862312326, REGON 191675557
Wykonawca: ART AND ACTION PHOTOGRAPHY MARCIN DAWID LINKOWSKI, ul. Kazimierza Wiłkomirskiego 28, 80-298 Gdańsk, NIP: 5841071107, REGON: 360890420,
Wartość zamówienia: 17600,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Janowicz
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 28.12.2018