produkcja i emisja materiału promującego miasto w związku z FPFF

Numer umowy SK/1795/MM/145-W/2018
Data podpisania 10.09.2018
Przedmiot zamówienia: produkcja i emisja materiału promującego miasto w związku z FPFF
Zamawiający: Gmina Maista Gdyni
Wykonawca: Telewizja Polska SA
Wartość zamówienia: 40000
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-43
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 14.08.2018
Data udostępnienia informacji: 21.12.2018