produkcja filmu promującego Gdynię jako miasto zrównoważonej mobilności miejskiej

Numer umowy SK/2280/MM/178-W/2018
Data podpisania 16.10.2018
Przedmiot zamówienia: produkcja filmu promującego Gdynię jako miasto zrównoważonej mobilności miejskiej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Mariusz Sławiński
Wartość zamówienia: 20000
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 10.10.2018
Data udostępnienia informacji: 24.10.2018