produkcja filmu Gdyński Biznesplan

Numer umowy SK/1144/MM/91-W/2018
Data podpisania 25.05.2018
Przedmiot zamówienia: produkcja filmu na Gdyński Biznesplan
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Luminaris
Wartość zamówienia: 2091
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 25.05.2018
Data udostępnienia informacji: 12.06.2018