produkcja 30 i 60 sekundowego filmu promującego miasto wraz z udzieleniem licencji na wykorzystanie ujęć filmowych

Numer umowy SK/1778/MM/143-W/2018
Data podpisania 27.08.2018
Przedmiot zamówienia: produkcja 30 i 60 sekundowego filmu promującego miasto wraz z udzieleniem licencji na wykorzystanie ujęć filmowych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Dron Time Piotr Murawski
Wartość zamówienia: 6150
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 13.08.2018
Data udostępnienia informacji: 18.09.2018