organizacja nagłośnienia podczas wydarzenia miejskiego

Numer umowy Sk/2820/MM/202-W/2018
Data podpisania 06.12.2018
Przedmiot zamówienia: organizacja nagłośnienia podczas wydarzenia z miejskiego kalendarza imprez
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ART Music Andrzej Krumholc
Wartość zamówienia: 2460
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Pawlus
Nr telefonu: 58 668-25-41
E-mail: promocja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział księgowości UM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 06.12.2018
Data udostępnienia informacji: 31.12.2018