Organizacja i koordynacja stoisk programu Mieszkanie Plus w Gdyni

Numer umowy SK/2565/MM/183-W/2018
Data podpisania 14.11.2018
Przedmiot zamówienia: Organizacja i koordynacja stoisk programu Mieszkanie Plus w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Tomasz konkol PROMOTION PL
Wartość zamówienia: 15 166,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 15.11.2018
Data udostępnienia informacji: 15.11.2018