Organizacja i koordynacja finału loterii Rozlicz PIT w Gdyni

Numer umowy SK/1159/MM/94-W/2018
Data podpisania 14.06.2018
Przedmiot zamówienia: Organizacja i koordynacja finału loterii Rozlicz PIT w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Tomasz Konkol PROMOTION PL
Wartość zamówienia: 14.902 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 25.06.2018
Data udostępnienia informacji: 25.06.2018