Opracowanie i publikacja reklamy promującej Gdynię w dodatku "Inwestycje czterolecia"

Numer umowy SK/2089/MM/163-W/2018
Data podpisania 26.09.2018
Przedmiot zamówienia: Opracowanie i publikacja reklamy promującej Gdynię w dodatku "Inwestycje czterolecia"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Gremi Media S.A.
Wartość zamówienia: 8610 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 27.09.2018
Data udostępnienia informacji: 29.10.2018