Opracowanie i druk wydawnictwa turystycznego Gdynia i Północne Kaszuby

Numer umowy SK/1025/MM/78-W/2018
Data podpisania 16.05.2018
Przedmiot zamówienia: Opracowanie i druk wydawnictwa turystycznego Gdynia i Północne Kaszuby
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Studio factory Mariusz Kużownik
Wartość zamówienia: 1168,50
Osoba upoważniona do kontaktów: Estera Grubert
Nr telefonu: 58 668-25-35
E-mail: turystyka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Estera Grubert
Data wytworzenia informacji: 09.10.2018
Data udostępnienia informacji: 09.10.2018