Monitoring prasy, Internetu, radia i TV na tematy gdyńskie w 2019 roku.

Numer umowy SK/2874/MM/206-W/2018
Data podpisania 06.12.2018
Przedmiot zamówienia: Monitoring prasy, Internetu, radia i TV na tematy gdyńskie w 2019 roku.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW Sp. z o.o.
Adres kontrahenta: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Wartość zamówienia: 32 472,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 28.12.2018