Modyfikacja aplikacji gdynia.pl

Numer umowy SK/258/MM/18-W/2018
Data podpisania 07.02.2018
Przedmiot zamówienia: Modyfikacja aplikacji Gdynia.pl zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, wraz z dokonaniem aktualizacji w sklepach Google Play i AppStore.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: NetCore Labs Sp. z o o., ul. Inwalidów Wojennych 20, 56-100 Wołów
Wartość zamówienia: 6150,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Kowalski
E-mail: internet@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości / Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 12.02.2018
Data udostępnienia informacji: 12.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.02.2018 13:02 Korekta Paweł Jałoszewski