Licencja niewyłączna do katalogu nagrań dźwiękowych

Numer umowy SK/22/MM/1-W/2018
Data podpisania 26.01.2018
Przedmiot zamówienia: Licencja niewyłączna do katalogu nagrań dźwiękowych na potrzeby filmów promocyjnych miasta Gdyni i serwisu internetowego www.gdynia.pl.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING SP. Z O.O., ul. Włodarzewska 69,
02-384 Warszawa
Wartość zamówienia: 3075,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Kowalski
E-mail: internet@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości / Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 01.02.2018
Data udostępnienia informacji: 01.02.2018