emisja na ekranie LED spotu promującego miasto w związku z konkursem Gdyński Biznesplan

Numer umowy SK/35/MM/4-W/2018
Data podpisania 10.01.2018
Przedmiot zamówienia: emisja na ekranie LED spotu promującego miasto w związku z konkursem Gdyński Biznesplan
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: NEolight sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 1722
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 10.01.2018
Data udostępnienia informacji: 14.02.2018