ekspozycja i druk reklamy promującej miasto w związku z konkursem Gdyński Biznesplan

Numer umowy SK/2774/MM/299-W/2017
Data podpisania 29.12.2017
Przedmiot zamówienia: ekspozycja i druk reklamy promującej miasto w związku z konkursem Gdyński Biznesplan
Zamawiający: Gmina 'Miasta Gdyni
Wykonawca: Stroer Media sp. z o.o., sp. k.
Wartość zamówienia: 8597,70
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 20.12.2017
Data udostępnienia informacji: 26.02.2018