Druk wkładek do kart świątecznych

Numer umowy SK/2870/MM/205-W/2018
Data podpisania 06.12.2018
Przedmiot zamówienia: Druk wkładek do kart świątecznych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Drukarnia Misiuro Zbigniew Misiuro
Wartość zamówienia: 3678 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 06.12.2018
Data udostępnienia informacji: 07.12.2018