Druk plakatów z logo Gdyńskiego Centrum Kontaktu

Numer umowy SK/2664/MM/190-W/2018
Data podpisania 23.11.2018
Przedmiot zamówienia: Druk plakatów z logo Gdyńskiego Centrum Kontaktu
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Drukarnia Misiuro Zbigniew Misiuro
Wartość zamówienia: 1181,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 26.11.2018
Data udostępnienia informacji: 26.11.2018