druk materiałów informacyjno promocyjnych miasta Gdyni

Numer umowy SK/215/MM/15-W/2018
Data podpisania 28.03.2018
Przedmiot zamówienia: druk materiałów informacyjno-promocyjnych miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Drukarnia Misiuro Zbigniew Misiuro
Wartość zamówienia: 179 180
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 14.03.2018
Data udostępnienia informacji: 09.04.2018