druk materiałów informacyjno-promocyjnych

Numer umowy SK/328/MM/24-W/2018
Data podpisania 14.02.2018
Przedmiot zamówienia: druk materiałów informacyjno-promocyjnych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Zakład Poligraficzny NORMEX Iwona Morawczyńska
Wartość zamówienia: 5571,90
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 14.02.2018
Data udostępnienia informacji: 22.02.2018