druk kalendarza trójdzielnego

Numer umowy SK/2748/MM/198-W/2018
Data podpisania 28.11.2018
Przedmiot zamówienia: druk 2000 egzemplarzy kalendarza trójdzielnego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Drukarnia Misiuro
Wartość zamówienia: 22 533,60 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 28.11.2018
Data udostępnienia informacji: 11.12.2018