druk i ekspozycja reklamy promującej Gdynię w związku z konkursem Gdyńśki Biznesplan

Numer umowy SK/2777/MM/301-W/201
Data podpisania 22.12.2017
Przedmiot zamówienia: druk i ekspozycja outdorowej reklamy promującej Gdynię w związku z konkursem Gdyński Biznesplan
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: AMS SA
Wartość zamówienia: 13878,09
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 20.12.2017
Data udostępnienia informacji: 14.02.2018