druk folderów z mapą

Numer umowy SK/1154/MM/92-W/2018
Data podpisania 05.06.2018
Przedmiot zamówienia: druk folderów z mapą
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Drukarnia Misiuro
Wartość zamówienia: 8253 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 05.06.2018
Data udostępnienia informacji: 18.06.2018