druk 600 sztuk plakatów A2 promujących miasto

Numer umowy SK/517/MM/43-W/2018
Data podpisania 07.03.2018
Przedmiot zamówienia: druk 600 sztuk plakatów A2 promujących miasto
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Zakład Poligraficzny NORMEX Iwona Morawczyńska
Wartość zamówienia: 730,62
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 02.03.2018
Data udostępnienia informacji: 26.03.2018