Dodruk biuletynu RATUSZ oraz druk i kolportaż kalendarza ściennego na 2019 rok

Numer umowy SK/2564/MM/186-W/2018
Data podpisania 30.11.2018
Przedmiot zamówienia: Dodruk biuletynu RATUSZ oraz druk i kolportaż kalendarza ściennego
na 2019 rok, zgodnie ze specyfikacją zamawiającego.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, przy ul. Gazety Tczewskiej 1, 83-110 Tczew, NIP: 593-24-33-970, nr KRS: 0000271399
Wartość zamówienia: 50 720,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Omachel-Kwidzińska
E-mail: ratusz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 28.12.2018