aktualizacja spotu promującego miasto w związku z atrakcyjną ofertą edukacji

Numer umowy SK/889/MM/67-W/2018
Data podpisania 07.05.2018
Przedmiot zamówienia: aktualizacja spotu promującego miasto w związku z atrakcyjną ofertą edukacji
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Play Media Maciej Wąsik
Wartość zamówienia: 3075
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 23.04.2018
Data udostępnienia informacji: 20.06.2018