aktualizacja filmu promującego miasto "Gdynia miasto bez barier. Miasto równych szans.

Numer umowy SK/940/MM/73-W/2018
Data podpisania 18.05.2018
Przedmiot zamówienia: aktualizacja filmu promującego miasto "Gdynia miasto bez barier. Miasto równych szans.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: MAriusz Sławiński
Wartość zamówienia: 1200
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 26.04.2018
Data udostępnienia informacji: 08.08.2018