Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej w Gdyni

Numer umowy KB/79/UI/13-W/2018
Data podpisania 14.03.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych „Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej w Gdyni” w zakresie rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i dyspozycji SIWZ oraz wykonanie innych świadczeń zgodnie z postanowieniami SIWZ.
Zamówienie w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A., mająca swą siedzibę w Bielanach Wrocławskich przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Kobierzyce
Wartość zamówienia: 21 509 326,60 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Niemyska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 15.03.2018
Data udostępnienia informacji: 15.03.2018