Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skweru Plymouth, Al. M. Piłsudskiego i Tetmajera wraz z budową trasy rowerowej (...) w Gdyni – II postępowanie

Numer umowy KB/2/UI/2-W/2018
Data podpisania 11.01.2018
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: „Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skweru Plymouth, Al. M. Piłsudskiego i Tetmajera wraz z budową trasy rowerowej łączącej istniejące ścieżki rowerowe w Al. Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni - II postępowanie”. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ oraz z uwzględnieniem dyspozycji punktu 3.6 SIWZ, w tym: a) część A – budowę trasy rowerowej łączącej istniejące ścieżki rowerowe w Al. Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim z przebudową skrzyżowania w rejonie Skweru Arki Gdynia, b) część B – rozbudowę pętli autobusowej przy ul. Tetmajera. 2) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie we właściwym organie nadzoru budowlanego, Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.
Zamawiający: Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-231-23-26
Wykonawca: Konsorsjum:1) WPRD GRAVEL Sp. z o.o. ul.,  ul. Żaglowa 2, Gdańsku 80-560, KRS 0000086330 (lider) oraz
2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Marian Mielewczyk, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia, CEDIG (partner)
Wartość zamówienia: 6 695 598,23 zł brutto (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem 23/100)
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Ostapczuk
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Cezary Majkowski
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok.235.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 19.01.2018
Data udostępnienia informacji: 19.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.01.2018 11:56 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
19.01.2018 11:53 Dodanie informacji Anna Stankiewicz