Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

Numer umowy KB/521/UI/52-W/2018
Data podpisania 02.07.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni”
Zamawiający: Gminą Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Matprojekt Mateusz Muchewicz,
ul. Matejki 8,
84-230 Rumia
Wartość zamówienia: 153 750,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Malinowska-Łubińska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 240
Uwagi: Udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego w oparciu o Instrukcję udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni przy uwzględnieniu art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Izabela Malinowska-Łubińska
Data wytworzenia informacji: 03.07.2018
Data udostępnienia informacji: 03.07.2018