Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni – FAZA 2

Numer umowy KB/531/UI/54-W/2018
Data podpisania 19.07.2018
Przedmiot zamówienia:

Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni m. in. poprzez rozbudowę ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Św. Mikołaja oraz budowę kolektora deszczowego do rzeki Chylonki” – FAZA 2
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Firma Budowlano – Drogowa MTM SA z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 35
Wartość zamówienia: 26 629 947,04 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marlena Lewicka
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 02.08.2018
Data udostępnienia informacji: 02.08.2018