Remont boisk i bieżni ( ...) nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie SP nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22

Numer umowy KB/405/UI/44-W/2018
Data podpisania 06.06.2018
Przedmiot zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiarem stanowiącym  załącznik nr 8 oraz z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ.
Przedmiot  zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych obejmuje:
1)      roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją,
2)      roboty ziemne,
3)      częściową wymianę  podbudowy asfaltobetonowej boiska na betonową,
4)      wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska i bieżni wraz z wymalowaniem linii,
5)      wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 5862312326
Wykonawca: Ireneusz Konkel, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: F.H.U AUTO-SPORT Ireneusz Konkel mającym  swą siedzibę  w Miechucinie (83-334) ul. Cieszenie 7D, wpisaną do CEIDG, NIP 589-105-22-47, REGON 191654928
Wartość zamówienia: 262 755,71 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Teres Horiszna
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Wegner
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 12.06.2018
Data udostępnienia informacji: 12.06.2018