Opracowanie dokumentacji proj.-koszt. dla inwestycji pn: "Przebudowa ulicy Stryjskiej w Gdyni ...".

Numer umowy KB/43/UI/7-W/2018
Data podpisania 27.02.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Stryjskiej w Gdyni, w celu obniżenia niwelety drogi pod wiaduktem kolejowym na linii kolejowej nr 201”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Gdynia ul. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: WANIT PROJEKTOWANIE DRÓG
Krzysztof Wiecki
ul. Brzozowa 3
83-304 Przodkowo
Wartość zamówienia: 249.874,50 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Adam Szymula
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydzial Inwestycji, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Adam Szymula
Ostatnio zmodyfikował: Adam Szymula
Data wytworzenia informacji: 28.02.2018
Data udostępnienia informacji: 28.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.02.2018 15:47 Dodanie informacji Adam Szymula