Obliczenia hydrologiczne przepływu wód przez istniejący przepust w ciągu potoku Źródło Marii pod ulicą Zofii Nałkowskiej.

Numer umowy KB/88/UI/16-W/2018
Data podpisania 01.03.2018
Przedmiot zamówienia:

opracowanie obliczeń hydrologicznych przepływu wód przez istniejący przepust

w ciągu potoku Źródło Marii pod ulicą Zofii Nałkowskiej.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Pracownia Projektowa „ANMAR” s.c., A.Krysiński, M. Datta, A.Krysińska – Datta ,
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
Wartość zamówienia: 48 892,50 zl. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Elżbieta Guzińska
Nr telefonu: 58 668-88-78
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Inwestycji, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Uwagi: udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w oparciu o Instrukcję udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni przy uwzględnieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Guzińska
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Guzińska
Data wytworzenia informacji: 06.03.2018
Data udostępnienia informacji: 06.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.03.2018 14:21 Aktualizacja treści Elżbieta Guzińska