Nadzór inwestorski - Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej w Gdyni

Numer umowy KB/113/UI/17-W/2018
Data podpisania 14.03.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej w Gdyni” w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Konsorcjum: TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o., ul. Zabytkowa 2  80-253 Gdańsk (lider) i PROMOST Sp. z o.o., ul.  Bohaterów Westerplatte 11, 65-001 Zielona Góra (partner)
Wartość zamówienia: 486 869,19 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Niemyska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 15.03.2018
Data udostępnienia informacji: 15.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.03.2018 10:51 Dodanie informacji Dominika Wojtunik