Nadzór inwestorski - Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni - FAZA 2

Numer umowy KB/543/UI/56-W/2018
Data podpisania 20.07.2018
Przedmiot zamówienia:

Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni m. in. poprzez rozbudowę ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Św. Mikołaja oraz budowę kolektora deszczowego do rzeki Chylonki” – FAZA 2
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST – WYBRZEŻE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81‑369) przy ul. Derdowskiego 7
Wartość zamówienia: 188 928,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marlena Lewicka
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 02.08.2018
Data udostępnienia informacji: 02.08.2018