Nadzór inwestorski - Budowa zespołu obiektów oświatowych (...) w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni

Numer umowy KB/136/UI/21-W/2018
Data podpisania 26.03.2018
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych „Budowa zespołu obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi i infrastrukturą w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Ryszard Gad, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81‑261 Gdynia
Wartość zamówienia: 332 100,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Lidias Wojtasik
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 03.04.2018
Data udostępnienia informacji: 03.04.2018